Hastalıkta okunacak şifa ayetleri, Kur’an’da yer alan şifa ayetleri Dua denildiğinde sadece kulun sözlü olarak dert ve sıkıntılarını Allah’a arz etmesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu sadece duanın kavli yani sözlü olanıdır.