Hastalıkta okunacak şifa ayetleri, Kur'an'da yer alan şifa ayetleri

Hastalıkta okunacak şifa ayetleri, Kur'an'da yer alan şifa ayetleri

Hastalıkta okunacak şifa ayetleri, Kur’an’da yer alan şifa ayetleri
Hastalıkta okunacak şifa ayetleri, Kur’an’da yer alan şifa ayetleri

Dua denildiğinde sadece kulun sözlü olarak dert ve sıkıntılarını Allah’a arz etmesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu sadece duanın kavli yani sözlü olanıdır.

Kişinin hastalandığında esbaba müracaat etmesi yani doktora başvurmak suretiyle verdiği ilaçları kullanması tavsiyelerine uyması, bu hastalığın kaderin bir cilvesi olduğunu bilerek sabretmesi, bunula beraber Allah’a dua ederek şifanın sadece Allah’tan bilmesi hastalık sürecinde bilmemiz gereken en önemli konulardır.

Nasıl ki bir çiftçinin verim almak için sözlü dua etmesi yetmez, bunul a birlikte tarlasını sürer, tohumunu eker, gübre ve ilacını vermek suretiyle fiili dua yapmış olur. Bunların hiç birini yapmadan sadece sözlü dua yapmak yani tarlayı sürmeden ve tohumu ekmeden dua etmek eksik bir dua olur.

Dua konusunda ayrıntılı bilgi için Bediuzzaman Said Nursi’nin eserlerine bakabilirsiniz.

Bu çerçevede hastalandığımız zaman atmamız gereken adımlar şöyle olmalı

Hastalandığımızda doktora gidip tıbbi tavsiyeye uymak bunula beraber Kur’an’da ve Efendimizin belirttiği şifa ayetlerini okuyarak şifayı Allah’tan beklemek olmalıdır.

Kur'anda yer alan bazı şifa âyetleri şunlardır:

“Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.”

Meali: (Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.) Tevbe Sûresi: 14-15

“Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.”

Meali: (Ey İnsanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.) Yûnus Sûresi: 57

“Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.”

Meali: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.”) Nahl Sûresi,69

“Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.”

Meali: (Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz.” İsrâ Sûresi, 82

“Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.”

Meali: (Hastalandığımda bana şifâ veren Allah’tır.” Şuarâ Sûresi, 80

“Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün.”

Meali: (De ki: Kur’ân, inananlar için hidayet ve şifadır.) Fussilet Sûresi, 44

Hastalandığımızda bize düşen en önemli vazifelerden biri de sabırlı olmaktır. bu konuda bediuzzamanın Hastalar Risalesini okuyabillmeniz size büyük fayda sağlayacaktır.

Allah şifalar versin