Bunalımı ve Agresif Halleri Olanlar için Can Sıkıntısını Gideren Dua Abdullah b. Cafer Hz. Ali’nin (a.s) şöyle anlattığını rivayet ediyor. “Hz. peygamber (s.a.a) şu duayı bana öğretti. Bana bir keder ve şiddetli bir sıkıntı geldiği zaman okumamı emretti”