Bunalımı ve Agresif Halleri Olanlar için Can Sıkıntısını Gideren Dua

Bunalımı ve Agresif Halleri Olanlar için Can Sıkıntısını Gideren Dua

Bunalımı ve Agresif Halleri Olanlar için Can Sıkıntısını Gideren Dua
Bunalımı ve Agresif Halleri Olanlar için Can Sıkıntısını Gideren Dua

Abdullah b. Cafer Hz. Ali'nin (a.s) şöyle anlattığını rivayet ediyor.

"Hz. peygamber (s.a.a) şu duayı bana öğretti. Bana bir keder ve şiddetli bir sıkıntı geldiği zaman okumamı emretti"

"Lâ ilâhe illellâh'ul-kerim'ul-azim. Subhanehu tebarekellâhu rabb'ul-arş'ul-azîm. Elhamdulillâhi rabb'il-âlemîn."

Kerem sahibi ve büyük Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur. Yüce Allah'ı tenzih ederim. Büyük Arşın rabbi olan Allah yüce ve çok bereket sahibidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Her türlü can sıkıntısı ve kabz halini gidermek için ve rahatlamak için aşağıdaki dualar ve esmalar 7 yada 11 defa okunmalıdır.Eğer tertibe uyularak okunursa biiznillah sıkıntı hali gider ve rahatlık gelir.

Ya Hayyü Ya kayyüm.Ya Bediü’s-Semavati ve’l Arda min külli kanitun Ya Allah’ü Ya Rahman.”

Çok sıkılanlar sıkıntı belirtileri ile birlikte 462 defa “YA BASIT” ismi şerifini tesbihle çekip; “Ey yerleri ve gökleri açıp yayan Allah’ım benim gögsüme genişlik ruhuma ferahlık ver” diye dua etmelidir.
Öfkeli , sinirli,gergin ve saldırgan hallerde 88 defa “YA HALİM” ismi şerifini okuyup,en sonunda “Allahümme’c-alni Halimen ve Selimen”diye dua etmelidir.
Aile fertlerinin birbirlerini sevip anlamaları için her gün herkes; her namazdan sonra 20 defa “YA VEDUD” ismi şerifini zikredip “Allah’ım bizi birbirimize sevdir ve aramızdaki gerginliği,nefreti bertaraf eyle” diye dua etmelidir.

Hz. Ali'den (a.s) kötülükleri uzaklaştırmak ve sıkıntıları gidermek için dua
"Allahumme inni eteveccehu ileyke binebiyyike nebiyyir-rahmeti ve ehli beytihi ellezine ehtertehum ala ilmin ale'l-alemin. Allahumme fezellil li SUUTİHA ve huzunetiha vekfini şerraha fe innekel kafil muafi vel ğalibul gahirul gadiru."

Allah'ım! Peygamberin ve onun ilim olarak alemlere üstün kıldığın Ehlibeytini aracı kılarak sana yöneliyorum.
Allah'ım! (o) zorlukları ve engelleri benim için kolaylaştır ve onun kötülüğünden beni koru. Hakikatte sen kulunu kifayet eden, belalardan rahatlığa götüren, herkese galip gelen, kötüleri kahreden ve herşeye güç yetirensin