Yâ men leccemel mütekebbirîne bi licâmi azametihî sellim sellim yâ hâfız.”