Evimizden Çıkarken ve Evimize Girerken Okunacak Dualar Evden Çıkarken Okunacak Dua “Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”