Etikete göz atma

umulmadık yerden para gelmesi için dua