1000 Kere Okunması Gereken Salavat - Salatı Münciye

1000 Kere Okunması Gereken Salavat - Salatı Münciye

1000 Kere Okunması Gereken Salavat – Salatı Münciye
1000 Kere Okunması Gereken Salavat – Salatı Münciye

Her hangi bir isteğin olması için aşağıdaki salavat 1000 kere okunur.

Salatı Munciye

Bismillahirrahmanirrahim

"Allâhümme salli alâ seyyidiâ muhammedin selâten tüncinâ bihâ min cemiıl ahvâli vel-âfât ve tagdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tüdahhirunâ bihâ min cemîıssiyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke âledderecât ve tübelliğunâ bihâ agseli gâyâti min cemîıl hayrâti fil hayâti ve badel memât"

Mânâsı:
Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla
Allâhım, Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) ve onun ehli beyti üzerine sonsuz bir rahmet buyurki; onunla bizi her çeşit korku ve musîbetlerden kurtar.. Ve Onunla bizim her çeşit dileklerimizi yerine getir. Ve Onunla bizim her çeşit günahlarımızı bağışla ve yine Onunla bizi kendi yanındaki en yüksek derecelere eriştir. Ve yine Onunla bizi hayatta ve öldükten sonra hayır ve iyiliklerin en yüksek derecelerine ulaştır. Muhakkak sen her şeye kâdirsin.. (Amin)