5 Vakit Farz Namazlarda Tesbihten Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz?

5 Vakit Farz Namazlarda Tesbihten Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz?

5 Vakit Farz Namazlarda Tesbihten Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz?
5 Vakit Farz Namazlarda Tesbihten Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz?

Namazdan sonra dua edilirken kişi içinden geldiği şekilde dua edebilir. Ayrıca Peygamberimizin (asm) okuduğu duaların okunması tavsiye edilir.

Ebû Bekri’s-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri:

“Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta’lîm buyur.” dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

“Şöyle duâ et:

Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur.(Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16;)

“Ya Rabbi Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur. Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”

“Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki ziyana uğrayanlardan oluruz.”

“Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.”