89. Fecr Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Fecr Suresi
Fecr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.

Fecr Suresi Arapça Okunuşu
Fecr Suresi Arapça Okunuşu
Fecr Suresi Arapça Okunuşu
Fecr Suresi Arapça Okunuşu

Fecr Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vel fecri.
2. Ve leyalin ‘aşrin.
3. Veşşef’ı velvetri.
4. Velleyli iza yesri.
5. Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
6. Elem tere keyfe fe’ale rabbüke bi’adin.
7. İreme zatil’ımadi.
8. Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
9. Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
10. Ve fir’avne ziyl’evtadi.
11. Elleziyne tağav fiylbiladi.
12. Feekseru fiyhelfesade.
13. Fesabbe ‘aleyhim rabbüke sevta ‘azabin.
14. İnne rabbeke lebil mirsadi
15. Femmel’insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na’amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
16. Ve emma iza mebtelahü fekadere ‘aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
17. Kella bel la tükrimunelyetiyme.
18. Ve la tehaddune ‘ala ta’amilmiskiyni.
19. Ve te’külunettürase eklen lemmen.
20. Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
21. Kella iza dükketil’ardu dekken dekken.
22. Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
23. Ve ciy’e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül’insanü ve enna lehüzzikra.
24. Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
25. Feyevmeizin la yü’azzibü ‘azabehu ehadün.
26. Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
27. Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
28. İrci’ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
29. Fedhuliy fiy ‘ıbadiy.
30. Vedhuliy cennetiy.

Fecr Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1 – Andolsun fecre.
2 – On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).
3 – Çifte ve teke.
4 – Gitmekte olan geceye.
5 – Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?
6 – Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
7 – Sütunlar sahibi İrem’e?
8 – Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
9 – Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?
10 – Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun’a?
11 – Bunlar ülkelerde azmışlardı.
12 – Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.
13 – Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.
14 – Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.
15 – Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, “Rabbim bana ikram etti.” der.
16 – Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, “Rabbim beni zillete düşürdü.” der.
17 – Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
18 – Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
19 – Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram-helal gözetmeden.
20 – Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.
21 – Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,
22 – Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,
23 – Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?
24 – “Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim.” der.
25 – Artık o gün Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.
26 – Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
27 – Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
28 – Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.
29 – Kullarımın arasına gir.
30 – Cennetime gir.