Abdest Almadan Kuranı Kerim Okunur mu?

Abdest Almadan Kuranı Kerim Okunur mu
Abdest Almadan Kuranı Kerim Okunur mu

Abdest Almadan Kuranı Kerim Okunur mu?

Kuran’ı cebinde, çantasında taşımaktan rahatsızlık duyan insanlar var. ‘dışarıdayken tuvalete gitmem gerekirse, Kuran’la tuvalete girmiş olurum, maazallah çarpılırım’ diye düşünen insanlar, dışarıda geçirdikleri boş zamanlarını heba etmektedirler.

Halbuki Kuran’ı evde bırakıp da, sıra beklerken, yolculuk ederken boş boş beklemek, insana daha fazla rahatsızlık vermelidir (İnşirah 7. Boş kaldığında hemen başka işe koyul!).Bazı insanlar Allah’ı olur olmadık yerlerde anmaktan, olur olmadık yerlerde Kuran okumaktan çekinmektedirler. Mesela yatarken, banyoda, dışarıda… Oysa ibadetlerimizin temelini Allah’ı anmak oluşturur. Allah’ı anmak onlarca ayette emir ve tavsiye edilmiştir. Kuran da, namaz da Allah içindir. Allah’ı anmak için yapılır. Hatta Kuran’da Allah’ı yatarken bile anmak tavsiye edilir:

Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler, Allah’ı çok anan kadınlar. Ahzab Suresi, 35

Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi.Ali İmran Suresi, 191

Korku halindeki namazı tamamlayınca, artık Allah’ı ayakta, oturarak, yan yatmışken anın. Sükûnet bulduğunuzda, namazı tam bir biçimde yerine getirin. Namaz, müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur. Nisa Suresi, 103

Yukardaki ayetlerden ve Kuran’ın bütününden anlaşılacağı gibi, herkes istediği zaman çıkarıp rahatça Kuran okuyabilir. Kuranda bunun sınırlaması yoktur.

Gelenekten kopamayan insanlar, abdestsiz Kuran okumaktan çekinmektedirler. Vakıa suresi 77, 78 ve 79’daki ayetleri yanlış anlaşılmakta ve buradan abdest manası çıkartılmaktadır:

Vakıa Suresi, 77. O, kesinlikle şerefli bir Kur’an’dır.

Vakıa Suresi, 78. Titizlikle saklanan bir Kitap’tadır.

Vakıa Suresi, 79. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunamaz.

Hal böyleyken, Maide Suresi 6. ayet ve Nisa Suresi 43. ayetlerde namaza kalkınca abdest alınması detaylıca anlatılmıştır da, Kuran okumadan önce temizlenilmesi niçin Kuran’da yoktur? Kadınların adet halini anlatan Bakara 222. ayette de, kadının adetliyken yapmaması gerekenler arasında da yine böyle bir bilgi yoktur. Allah’ın bunu söylemeyi unutmayacağını düşünürsek, Allah bize yine rahmet etmiş ve dinde yine kolaylık sağlamıştır (A’la 8. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız).

Bir de şu ayetleri inceleyelim:
Büruc 22. Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz’dadır.

Rad 39. Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sâbit tutar. Kitap’ın anası O’nun katındadır.

Neml 75. Yerde ve gökte hiçbir gayb (algılanamayan) yoktur ki, açıklayıcı bir Kitap’ta olmasın.
Sebe 3. Küfre sapanlar şöyle dediler: “Kıyamet saati bize gelmez!” De ki: “Hayır, öyle değil! Gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki, o size mutlaka ve mutlaka gelecektir! Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile Rabbimden gizli kalmaz. Zerreden daha küçük veya daha büyük hiçbir istisna olmamak üzere, her şey apaçık bir Kitap’ta belirlenmiştir.

Yukarıdaki ayetlerde ve Vakıa 78. ayette görüldüğü gibi, arındırılmışlardan başkasının dokunamadığı yada kavrayamadığı Kitap, Kuran değil, Allah katındaki Ana Kitap’tır. Allah dileseydi, aynı namazda olduğu gibi, Kuran okumadan önce yapılması gereken temizlenmeyi de detaylarıyla anlatırdı.

Meseleleri Kuran’ın bütünlüğü içerisinde düşünüp çözümlendirirsek, bizim yararımıza olur. Ayetleri derin derin düşünelim, hemen peşlerini bırakmayalım. Bu da zaten onlarca Kuran ayetinin önerisidir:

Bakara 219. Iste Allah, ayetleri size böyle açiklar ki, derin derin düsünebilesiniz.

Bakara 266. Allah size ayetleri iste bu sekilde açikliyor ki, inceden inceye ve derinden derine düsünebilesiniz.

Yunus 24. Derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz.

Sad 29. Kutsal bir Kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.