Ağır Bir Borç Altına Girenleri Okuması Gereken Dua

Ağır Bir Borç Altına Girenleri Okuması Gereken Dua

Ağır Bir Borç Altına Girenleri Okuması Gereken Dua
Ağır Bir Borç Altına Girenleri Okuması Gereken Dua

Ağır bir borç altına giren,ödeme yolları tıkanan ve bütün insanlardan ümidini kesen kimseler bu beyti her namazdan sonra (7) defa okursa, muhakkak Yüce Allah o kimsenin borcunu ödemeyi nasip eder ve hâcetini kolaylıkla yerine getirir. Ummadığı biyerden rızıklandırır. Ebediyyen bir daha kimseye muhtaç olmaz.

Okunacak Celleluyitte beyti:

Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ Ve yâ aytalâ hatlür riyâha tehalhalet.

Ey Rabbim arka arkaya gelen,kafaları bulandıran kötülükleri gider.”

Borçlardan kurtulmak için aşağıdaki tesbihler samimi bir kalp ile okunabildiği kadar okunur.

Sübhânellâhil azıymi ve bihâmdihi estağfirullahe ve etûbü ileyhi velâ yümennü aleyhi sübhâne men yüciru ve lâ yücâru aleyhi sübhâne menit tesbihu minnetün minhü alâ menı’temede aleyhi sübhâne men yüsebbihu küllü şey’in bihamdihi sübhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu lehül ceniu tedârakni biafvike fe inni cezûun estağfirullâhel azıyme yâ kerimü yâ vehhâbü yâ Bâsıtu yâ razzâku yâ fettâhu yâ vâsiu yâ ğaniyyü yâ muğni yâ min’ımü yâ mütefaddılü.

Vakıa Süresi Peygamber Efendimiz tarafından da rızık ve zenginlik için çokca tavsiye edilen bir süredir.
Sabah ve akşam okunabildiği gibi özellikle;Bu sureyi ara vermeksizin 40 gün 40 defa okuyan kişi, asla fakirlik çekmez. Allah’u Teala o kişiye yorulmadan ve günaha girmeden helal rızıklar nasip eder.
Bu sureyi okumaya devam eden kimse, fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir.

Rızık sıkıntısı çeken kimseler her gün (33) defa bu âyet-i kerimi okur ve ardından (1) defa aşağıdaki duayı okursa Allah’ın izni ile rızkı bollaşır.

Okunacak Âyet-i Kerim;

Bismillahirrahmanirrahim.Allâhü latıyfüm bi ibadihi yerzüku men yeşâü ve hüvel kaviyyül azim.”

Okunacak dua:

Allâhümme inni es’elüke en terzükani rizkan halâlen vâsian tayyiben min gayri teabin ve lâ meşakkatin velâ sayrin ve lâ nasbin inneke alâ külli şey’in kadir.