ALLAH'ın 99 ismi Şerifi ( Esma-ül Hüsna) nın Anlamları

ALLAH'ın 99 ismi Şerifi ( Esma-ül Hüsna) nın Anlamları

ALLAH’ın 99 ismi Şerifi ( Esma-ül Hüsna) nın Anlamları
ALLAH’ın 99 ismi Şerifi ( Esma-ül Hüsna) nın Anlamları

Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.

Bir âyet-i kerîmede:

"En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.

Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).

Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:

"Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.

"Kim bunları (Esmâ-i Husnâ'yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."ALLAH'ın 99 ismi Şerifi ( Esma-ül Hüsna) nın Anlamları

1) ALLAH: Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan Rabbimizin başka hiçbir varlığa verilemeyen adıdır.

2) ER-RAHMAN: Yarattığı tüm varlıklar için merhamet ve hayır dileyen anlamlarına gelir.

3) ER-RAHİM: Çok nimetler veren ve merhametli olandır.

4) EL-MELİK: Bütün kâinatın mutlak hükümdarı ve tek sahibi olan manasına gelir.

5) EL KUDDÜS: Acizlik, gaflet ve hata gibi bütün eksikliklerden uzak olan tertemiz anlamına gelir.

6) ES-SELAM: Yarattığı bütün kullarını selamete çıkaran ve bahtiyar kullarına Cennette Selam verecek olandır.

7) EL-MÜMİN: Gönüllerde iman ışığı uyandıran ve kendine yönelenleri koruyan ve gönüllerini rahatlatan anlamına gelir.

8) EL-MÜHEYMİN: Gözeten ve koruyan anlamına gelir.

9) EL-AZİZ: Her daim galip ve mağlup olmasına imkan olmayan anlamına gelir.

10) EL-CEBBAR: Dilediğini zorla yaptırabilecek güçte olan ve tüm eksikleri tamamlayan anlamına gelir.

11) EL-MÜTEKEBBİR: Her işte ve yaşanan her hadisede büyüklüğünü gösteren anlamlarına gelir.

12) EL-HALIK: Tüm varlığı ve kâinatı yoktan var eden yaratan anlamına gelir.

13) EL-BARİ: Her şeyi birbirine uygun halde yaratan anlamına gelir.

14) EL-MUSAVVİR: Tasvir eden anlamına gelir.

15) EL-GAFFAR: Mağfireti pek çok olan anlamına gelir.

16) EL-KAHHAR: Galip ve hakim olan, istediğini istediği anda yapandır.

17) EL-VEHHAB: Devamlı her türlü nimeti bağışlamaya devam eden.

18) ER-REZZAK: Tüm kulları yararlanacakları şeyleri yaratandır.

19) EL-FETTAH: Zorlukları açan ve kolaylaştıran

20) EL-ALİM: Her şeyi iyi ve tüm detayıyla bilen

21) EL-KABID: Daraltan

22) EL BASİ: Genişleten

23) EL-HAFIZ: İndiren alçaltan

24) ER-RAFİ: Kaldıran, yükselten

25) EL-MUİZ: izzet veren

26) EL-MUZİLL: Zelil eden

27) ES-SEMİ: Her şeyi işiten

28) EL-BASİR: Her şeyi iyi gören

29) EL-HAKEM: Hükmeden

30) EL-ADL: Çok adaletli olan

31) EL-LATİF: Kullarına iyilikler ulaştıran

32) EL-HABİR: Her şeyden haberdar

33) EL-HALİM: Suçları hemen cezalandırmayan

34) El AZİM: Çok azametli

35) EL-GAFUR: affı çok olan

36) EŞ-ŞEKÜR: İyiliklere daha iyisi ile karşılık veren

37) EL-ALİYY: Pek yüce

38) EL-KEBİR: Pek büyük

39) EL-HAFİYZU: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan

40) EL-MUKİT: Gıda azık veren

41) EL HASİB: Hesapları bilen

42) EL-CELİL: Celal ve ululuk sahibi

43) EL-KERİM: Lutfu ve keremi çok

44) ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden

45) EL-MUCİB: Dua edenlerin isteklerini veren

46) EL-VASİU: İlmi, rahmeti geniş

47) El-HAKİM: Tüm işleri hikmetli

48) EL VEDUD: Kullarını çok seven

49) EL-MECİD: Şanı büyük ve yüksek

50) EL-BAIS: Ölüleri dirilten ve kabirlerinden çıkaran

51) EŞ-ŞEHİD: Her yerde hazır ve nazır

52) EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeyen

53) EL-VEKİL: Tevekkül edenlerin işlerini neticelendiren

54) EL-KAVİYY: Pek güçlü

55) EL-METİN: Çok sağlam

56) EL-VELİYY: sevdiği kullarının dostu

57) EL-HAMİD: Hamd edilen

58) EL-MUHSİ: Her şeyin sayısını bilen

59) EL-MÜBDİU: Örneksiz olarak yaratan

60) EL-MUİD: Varlıkları tekrar yaratan

61) EL-MUHYİ: Can bağışlayan

62) EL-MUMİT: Ölümü yaratan

63) EL-HAYY: Her şeye gücü yeten.

64) EL-KAYYUM: Her şeyi tutan

65) EL-VACİD: istediğini bulan

66) EL-MACİD: Kerem ve iyilikleri çok

67) EL-VAHİD: Tek olan

68) ES-SAMED: İhtiyaçları gideren

69) EL-KADİR: istediğini istediği gibi yapan

70) EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahibi

71) EL-MUKADDİM: Öne çıkaran

72) EL-MUAHHİR: Arkada bırakan

73) EL-EVVEL: İlk

74) EL-AHİR: Son

75) EZ-ZAHİR: Aşikar

76) EL-MÜTEALİ: Noksanlıklardan münezzeh

77) EL-BATIN: Her şeyden gizli

78) EL-VALİ: İdare eden

79) EL-BERR: Nimetler bahşeden

80) ET-TEVVAB: Tevbeleri kabul eden

81) EL-MÜNTEKİM: suçlulara cezalarını veren

82) EL-AFÜVV: Affeden

83) ER-RAUF: Lütufkar ve esirgeyen

84) MALİKÜL MÜLK: Mülkün sahibi

85) ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Fazl ve kerem sahibi

86) EL MUKSİT: Bütün işlerini denk yapan

87) EL CAMİ: Toplama özelliği olan

88) EL GANİYY: Çok zengin

89) EL MUGNİ: Dilediğini zengin kılan

90) EL MANİ: Mani olan işin olmasına izin vermeyen

91) ED-DARR: elem verecek şeyler yaratan

92) EN-NAFİ: Faydalı şeyler yaratan

93) EN-NUR: Aydınlatan

94) EL-HADİ: Hidayet veren

95) EL-BEDİ: Âlemleri yoktan var eden

96) EL-BAKİ: varlığının sonu olmayan

97) EL-VARİS: Hakiki malik sahibi

98) ER-RAŞİD: nizam ve hikmetli işleri yerine getiren

99) ES-SABUR: Çok sabırlı