Anne - Baba ( Ebeveyn ) için Yapılacak Dua

Anne - Baba ( Ebeveyn ) için Yapılacak Dua

Anne – Baba ( Ebeveyn ) için Yapılacak Dua
Anne – Baba ( Ebeveyn ) için Yapılacak Dua

Rabbirhamhüma kemâ rabbeyaniy sağiyra

Rabbim, anne ve babama, bana küçücükken gösterdikleri gibi merhamet eyle, rahmetinle sar!”

İnsan üzerindeki en büyük hak anne ve baba hakkıdır. Dünyada varoluş vesilesi olan anne-baba hakkının bir evlâd tarafından ödenebilmesi çok güçtür.

Ama bu âyet-i kerîmede onlar için yapabileceğimiz dilde çok kolay fakat mânâda çok değerli bir duayı öğretiyor Cenâb-ı Hak bize.şayet ana-babamızın hakkını bir nebze olsun ödeme sorumluluğunu haiz bir vicdanımız varsa, dualarımızda mutlaka şu dört kelimeye de yer verelim.

Rabbi evzi’niy en’eşküre nimetekelletiy en’âmte aleyye ve alâ vâlideyye ve en amele salihan terdahu ve aslıhliy fiy zürriyetiy inniy tübtü ileyke ve inniy minel müslimiyn.

Rabbim bana ve ana - babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın güzel davranışlar ortaya koymayı, ilham eyle; beni ve zürriyyetimi islah eyle. Sana yanlışlarımdan dolayı tövbe ederim, kesinlikle ben sana teslim olmuşlardanım...”