Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için okunacak dua

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için okunacak dua

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için okunacak dua

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için her gün bu ismi şerife devam edilirse Allahü Teâlâ’nın izini ile ebeveyne karşı itaakkar birisi olur.
Erbaini idrisiyyede geçen bu İsmi şerif..” YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ VE MÜLKİHİ VE İZZİHİ YÂ TAMM

ANLAMI:Ey her bakımdan tastamam olup,yüceliğinin,saltanatının ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği Zat! Yâ Tamm
Bu ismi şerifi okuyabilidğiniz kadar okuyun yada 1001 defa her gün okuyarak en az 21 gün devam edin.