Arefe gün ve gecesi çok faydalı zikirler

Arefe gün ve gecesi çok faydalı zikirler

Arefe gün ve gecesi çok faydalı zikirler
Arefe gün ve gecesi çok faydalı zikirler

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

Duâ şudur:

* “Sübhânellezi Fi’s-Semâvâti Arşuhu. Sübhanellezi Fi’n-Nâri Sultânühu. Sübhanellezi Fi’l-Kubûri Kadâuhu. Sübhanellezi Fi’l-Hevâi Rûhuhu. Sübhânellezi Raa’s-Semâe Bigayri Amedin. Sübhânellezi Vadaa’l-Arda. Sübhânellezi Lâ Melcee İllâ İleyhi.”
*****

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

* “LÂ İLÂHE İLLÂLLAHÜ HÜVE LEHÜ’L-HAMDÜ VE HÜVE ALÂ KÜLİ ŞEY’İN KADİR.”

Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

* “ALLAHÜMME’C’AL Fİ KALBİ NÛRAN VE Fİ BASARİ NÛRAN. ALLAHÜMME’ŞRAH Lİ SADRİ VE YESSİR Lİ EMRİ…”

“Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.”
***
Ayrıca TEVRİYE, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur: “Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.”

1. La İlahe İllellahü Vahdehü La Şerike Leh, Lehül Mülkü Ve Lehül Hamdü Ve Hüve Ala Külli Şey`İn Kadir.
2. Allahümme Salli Ala Muhammedin Ve Enzilhül Muk`Adel Mükarrebe Indeke Yevmel Kıyameh.
3. La İlahe İllellahü Vahdehü La Şerike Leh, Lehül Mülkü Ve Lehül Hamdü Biyedihil Hâyrû Vehüve Alâ Külli Şey’in Kadîr.