Astım ve Nefes Darlığı için Okunacak Dua

Astım ve Nefes Darlığı için Okunacak Dua

Astım ve Nefes Darlığı için Okunacak Dua
Astım ve Nefes Darlığı için Okunacak Dua

Astım ve nefes darlığı olan kimseler bu Âyet-i Kerimler sabah-akşam şifa niyetiyle 3 veya 7 defa okumalıdır.

Bismillahirrahmanirrahıym.

Leyse lehâ min dünillâhi kâşifeh.Elhamdü lillâhi ve selâmün alâ ıbâdillahillezinastafâ.Selamün kavlen min rabbir rahıym.Vesselâmü aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb’as.Selâmün aleyküm ketebe rabbüküm alâ nefsihir rahmeh.Selâmün aleyküm bimâ sabertüm.