Ayet-el Kürsi Okumanın Faziletleri ve Sevapları

Ayet-el Kürsi Okumanın Faziletleri ve Sevapları

Ayet-el Kürsi Okumanın Faziletleri ve Sevapları
Ayet-el Kürsi Okumanın Faziletleri ve Sevapları

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim
.

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel kürsi yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin ALLAH ü teala aklını ve anlayışını arttırır.

Bir kimse rızkının genişlemesi , borcundan kurtulması, hapisten kurtulması ,düşmanlarından kurtulması veya önemli bir isteğinin kabulü için , bir zalimden yardım dilemesi gerekirse , abdestli olarak 170 kere okursa isteği verilir.

Her gün 18 kere okuyanın kalbi hikmetle dolar

100 kere okuyan bırtakım ilahi lutuflara ulaşır.

120 kere okuyan her türlü kaza ve belalardan korunur.

170 kere okuyana herkez itaat eder.

Korkulu bıir mekanda bulunan veya kötülük ve zuluümlerden cekindiği kimseler arasında olan kişi , 21 kere okursa , ALLAH ü teala onların şerrinden , okuyan kulunu muhafaza eder.

Cuma günü ikindi namazından sonra 178 kere okuyanın duaları kabul olunur.

Bir kimse cuma günü ikindiden sonra ıssız bir yerede 17 defa okursa daha evvel kendınde bulunmayan haller meydana gelir. o anda dua etse duası kabul olunur.

Bir kimse hergün 57 defa Ayetel kürsi ve ardından 3249 defa Ya Mecid (c.c) ismi şerifi zikrederse çok kısa zamanda o kadar büyük maddi manevi faydalar görmeye başlar ki tarif ve izahı mümkün değildir.

Nazar olmus kişiye 7 defa okunursa ALLAH ü Teala nın izni ile şifa olur.