Ayetlerin Efendisi Ayetel Kürsinin Muazzam Tesirleri - mucizeleri

Ayetlerin Efendisi Ayetel Kürsinin Muazzam Tesirleri - mucizeleri

Ayetel kürsi, Bakara suresinin 255’inci ayetidir
Ayetel kürsi, Bakara suresinin 255’inci ayetidir

Ayetel kürsi, Bakara suresinin 255’inci ayetidir. Konusu Allah’ın birliğidir. Normalden biraz uzun olan bu ayeti kerime hem lafız hem de mana yönüyle olağanüstü özelliklere sahiptir.

Bütün mucize dualar içinde en etkilisi hangisidir, diye sorulacak olursa hiç tereddütsüz “ayetel kürsi duası” cevabı verilecektir. Ayetel kürsi, Kuran’daki en etkili ayet kabul edilmiş olup Hz. Peygamber tarafından “ayetlerin efendisi” biçiminde isimlendirilmiştir.

Ayetel kürsi ayetinin Arapça orijinal okunuşu

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Ayetel kürsi ayetinin Türkçe meali

“Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Ayetel kürsi ayeti, belli usul ve adap ilkelerine göre okunduğunda Allah’ın izni ile şu konularda çok etkili dua hükmünde olacaktır:

Ayetel kürsi ayetinin istek duası hükmünde okunması

Her gün bu ayeti kerimeyi 201 defa okuyan kişinin hiçbir isteği karşılıksız kalmaz. Bu sayı adetince ayetel kürsiyi okuyan ve böylece isteklerine nail olan sayısız insanın anlatımı mevcuttur.

Ayetel kürsi ayetinin bereket duası hükmüne okunması

Kişi hangi malının bereketlenmesini istiyorsa o malın üzerine 313 defa ayetel kürsi okuyacaktır. İnşallah malın bereketi artacak ve müşteri sıkıntısı çekilmeyecektir.

Ayetel kürsi ayetinin bağışlanma duası hükmünde okunması

Bir kişi Allah’ın eski günahlarını bağışlamasını istiyorsa sık sık ayetel kürsi okumalıdır. Bu ayeti kerime inşallah kişinin geçmiş günahlarının affı için vesile olacaktır. Özellikle ayette geçen “Hayy” ve “Kayyum” ifadeleri inşallah kişinin Rahman’ın merhametine nail olmasına vesile olacaktır.

Ayetel kürsi ayetinin vesvese duası hükmünde okunması

Günümüzde vesvese yani stres çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Hatta stres “çağın hastalığı” olarak bilinmektedir. Bilindiği üzere bütün ruhsal sıkıntıların sebebi manevi boşluktur. İşte ayetel kürsi gibi manevi kalkanlar gönle ferahlık verir, kişiyi manevi yönden güçlendirerek onu huzura ulaştırır.

Ayetel kürsi duası aynı zamanda şehvete düşkünlüğün önüne geçer, kişiyi kibir tuzağından uzak tutar ve nefsin yoldan çıkarıcı tesirlerine karşı kişiyi korur.

Ayetel kürsi ayetinin büyü bozma duası hükmünde okunması

Bu ayeti kerimenin okunduğu bir mekana cin taifesinden bir varlık 40 gün boyunca giremez. Eğer bir kişi şer güçlerin tesirlerinden kurtulmak istiyorsa bu ayeti sık sık okumalıdır. Ayetel kürsi hüddamlara ve ifritlere karşı muazzam bir korunma zırhı oluşturmaktadır.

Ayetel kürsi ayetinin musibetleri def eden dua hükmünde okunması

Ayetel kürsi kişiyi kaza-beladan koruyan kısa bir cevşen olarak değerlendirilebilir. Bu duayı sık sık okuyan inşallah korunacaktır. Duanın yazılı bir metin biçiminde yazılıp arabalara ya da iş yerlerine asılması duanın adabına pek uygun değildir. Bunun yerine sözlü olarak sık sık okunması ve Allah’a niyaz edilmesi çok daha etkili sonuçlar doğurmaktadır.

Ayetel kürsinin indirilişi sırasında meydana gelen olağanüstü hadiseler

Ayetel kürsi ayeti indirildiği zaman yeryüzünde çok büyük değişimler yaşanmıştır. Diğer dinlere ait mabetlerdeki bütün ateşler sönmüş ve kralların başlarındaki taçlar yerlere yuvarlanmıştır. Kuran’ın azameti ve nuru karşısında dünyadaki bütün iktidar nişaneleri yerle bir olmuştur.

Ayeti kerimenin indirilişi gece vaktine denk gelmiştir. Hz. Peygamber, Zeyd’i çağırarak bu duayı ona yazdırmıştır.

Duanın nüzulü sırasında yaşanan olağanüstü olaylardan dolayı diğer dinlere mensup ruhani liderlerin çoğu son dinin geldiğinden emin olmuştur. Daha sonraki çağlarda da bu ayetin mealini okuyup çok fazla etkilenen ve bu vesile ile Müslüman olan çok sayıda rahip ve papaza rastlanmıştır.