Bahtın ve Talihin Açılması için Esma-i Şerif

Bahtın ve Talihin Açılması için Esma-i Şerif
Bahtın ve Talihin Açılması için Esma-i Şerif

İlahi isimlerden olan bir ismi şerif olan “Allâm’ül-Guyub” Gaiblerdekini çok iyi bilen demektir.

“Yâ Allâmel Guyubü Felâ  Yefünü Şey’in Min Hıfzıhi  Velâ Yeudühü”

“Ey Gaiplerdeki gizliliklerin sırlarını bilen Allahım! Eşyanın sırlarından bir şeyin miskal zerresi ilminden ve hıfzından kaybolmaz.yok olmaz.

Bu ismi şerifin zikrine devam eden kimseye Allahü Teâlâ iki  dünya saadeti verir.

Bir kimse bu ismi şerife günde (1000) defa okumaya devam etse Bahtı açılır. Talihi açılır.Allahü Teâlâ zenginlil ihsn eder.

Kaynak: Esma-i İdrisiyye(Hakan Üzüm)