Başladığın işin Hayırlı Olup Olmadığını Anlamak için Zikir

Başladığın işin Hayırlı Olup Olmadığını Anlamak için Zikir

En'am Suresi 103. ayeti yatmadan önce 21 defa okunursa
En'am Suresi 103. ayeti yatmadan önce 21 defa okunursa

En'am Suresi 103. ayeti yatmadan önce 21 defa okunursa o kişi merak ettiği konularla ilgili canlıdan ve cansızdan rüya yolu ile haber alır.

Bismillahirrahmanirrahim "Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr ve huvel lâtîful habîr"

Anlamı: Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysa ki O, gözleri görür/bilir. O Latîf'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habîr'dir, her şeyden haberdardır.

Aşağıdaki isimleri sırayla zikretmeye devam eden kişiler başladığı işin yada niyetinin hayırlı olup olmadığını anlarlar.

Yâ Hadi Yâ Habir Yâ Mübin” 100 defa okunur.

Bu isimler 100 adet okunup,ikinci yüze başlamadan önce maksadına niyet edilir ve şu şekilde dua etmek gerekir.

İhdini Yâ Hâdi ve ahbirni Yâ Habir,ve beyyin li Yâ Mübin.”

“Ey doğruyu gösteren Rabbim! Bana doğru yolu göster.En aydın yolu ve işi kalbime ilham eyle”

Maksada uygun olabilmesi için,bu zikir ve duanın gece yarısından yapılması icap eder.

Bu duayı yapan kimse uykusu geldiğinde uyuduğu zaman,uykusunda görmek istediğini rüya yolu ile etraflı bir şekilde görecektir denilir.

kaynak:Arif Pamuk

Yine uyumadan önce bu dua okunursa okuyan kişi başına gelebilecek muhtemel olaylarla ilgili rüya yoluyla haberler alır.

"Allahümme inni es'elüke rü'yan sâlihaten sâdiketen gayre kazibetin nâfiaten gayre dârretin"

Manası:Allah?ım!senden iyi ve doğru olup,yalan çıkmayan,faydalı olup zararı bulunmayan bir rüya göstermeni istiyorum.

Birşeyin hakkınızda hayırlı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız yatmadan önce 9 defa "Elâ ya'lemu men halak ve huvel latîful habîr" (Mülk Suresi 14. ayeti ) okuyup, uykunuz gelene kadar Ya Latif ya Habir derseniz rüyanızda istediğinizi yada istediğiniz şeyin sizin için hayırlı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Uyumadan önce 100 defa YA MACİD ism-i şerifini okuyan,rüyasında görmeyi arzu ettiğini görür,okuduktan sonra Allah'ım bana merak ettiğim şeyin hakkımda hayırlı olup olmadığını göster şeklinde de dua edebilirsiniz.

Not: Okumaların abdestli yapılması daha makbuldür.Dua ve zikirler okunduktan sonra hiç kimse ile dünya kelamı konuşulmadan uykuya yatılmalıdır.