Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin isimleri

Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin isimleri

Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin isimleri
Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin isimleri

Cenab-ı Hakk [c.c.] bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin
- [Rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn]

1- Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri [S.a.v]

2- Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri [r.a.n]

3- Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri [r.a.n]

4- Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri [r.a.n]

5- Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri [r.a.n]

6- Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri [r.a.n

7- Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri [r.a.n]

8- Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri [r.a.n]

9- Seyyidüna Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri [r.a.n]

10- Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri [r.a.n]

11- Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri [r.a.n]

12- Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci [r.a.n]

13- Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri [r.a.n]

14- Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri [r.a.n]

15- Seyyidüna Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci [r.a.n]

16- Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri [r.a]

17- Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci [r.a.n]

18-Seyyidüna Enes ibn-i Katadet'el-Evsi [r.a.n]

19- Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci [r.a.n]

20- Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci [r.a.n]

21- Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi [r.a.n]

22- Seyyidüna İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri [r.a.n]

23- Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci [r.a.n]

24- Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci [r.a.n]

25- Seyyidüna el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci [r.a.n]

26- Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

27- Seyyidüna Bişr ibn'il-Bera el-Hazreci [r.a.n]

28- Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazreci [r.a.n]

29- Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri [r.a.n]

30- Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci [r.a.n]

31- Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsi [r.a.n]

32- Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazreci [r.a.n]

33- Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi [r.a.n]

34- Seyyidüna Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazreci [r.a.n]

35- Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazreci [r.a.n]

36- Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

37- Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazreci [r.a.n]

38- Seyyidüna Sa'lebe bin Hatim el-Evsi [r.a.n]

39- Seyyidüna Sa'lebe bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

40- Seyyidüna Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci [r.a.n]

41- Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri [r.a.n]

42- Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazreci [r.a.n]

43- Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

44- Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazreci [r.a.n]

45- Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi [r.a.n]

46- Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi [r.a.n]

47- Seyyidüna Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri [r.a.n]

48- Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi [r.a.n]

49- Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi [r.a.n]

50- Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsi [r.a.n]

51- Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsi [r.a.n]

52- Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi [r.a.n]

53- Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci [r.a.n]

54- Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazreci [r.a.n]

55- Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi [r.a.n]

56- Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsi [r.a.n]

57- Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

58- Seyyidüna el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi [r.a.n]

59- Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazreci [r.a.n]

60- Seyyidüna Harise bin Nu'man el-Hazreci [r.a.n]

61- Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri [r.a.n]

62- Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri [r.a.n]

63- Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazreci [r.a.n]

64- Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazreci [r.a.n]

65- Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci [r.a.n]

66- Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci [r.a.n]

67- Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri [r.a.n]

68- Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci [r.a.n]

69- Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazreci [r.a.n]

70- Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazreci [r.a.n]

71- Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

72- Seyyidüna Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri [r.a.n]

73- Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri [r.a.n]

74- Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci [r.a.n]

75- Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi [r.a.n]

76- Seyyidüna Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazreci [r.a.n]

77- Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhaciri [r.a.n]

78- Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci [r.a.n]

79- Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazreci [r.a.n]

80- Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

81- Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

82- Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazreci [r.an]

83- Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazreci [r.a.n]

84- Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri [r.a.n]

85- Seyyidüna Havvat ibn-i cübeyr el-Evsi [r.a.n]

86- Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri [r.a.n]

87- Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazreci [r.a.n]

88- Seyyidüna Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri [r.a.n]

89- Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazreci [r.a.n]

90- Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci [r.a.n]

91- Seyyidüna Rafi' bin ğunecde el-Evsi [r.a.n]

92- Seyyidüna Rafi' bin Malik el-Hazreci [r.a.n9

93- Seyyidüna Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazreci [r.a.n]

94- Seyyidüna Rafi' bin Yezîd el-Evsi [r.a.n]

95- Seyyidüna Rib'ıy bin Rafi' el-Evsi [r.a.n]

96- Seyyidüna er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazreci [r.a.n]

97- Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri [r.a.n]

98- Seyyidüna Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrec [r.a.]

99- Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci [r.a.n]

100- Seyyidüna Rifaa bin Rafi' el-Hazreci [r.a.n]

101- Seyyidüna Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsi [r.a.n]

102- Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

103- Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam [r.a.n]

104- Seyyidüna Ziyad ibn'is-Seken el-Evsi [r.a.n]

105- Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazreci [r.a.n]

106- Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

107- Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi [r.a.n]

108- Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri [r.a.n]

109- Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri [r.a.n]

110- Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazreci [r.a.n]

111- Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazreci [r.a.n]

112- Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci [r.a.n]

113- Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri [r.a.n]

114- Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsi [r.a.n]

115- Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri [r.a.n]

116- Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri [r.an]

117- Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

118- Seyyidüna Süraka bin Ka'b el-Hazreci [r.a.n]

119- Seyyidüna Sa'd Mevla Hatıb el-Muhaciri [r.a.n]

120- Seyyidüna Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri [r.a.n]

121- Seyyidüna Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsi [r.a.n]

122- Seyyidüna Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazreci [r.a.]

123- Seyyidüna Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi [r.a.n]

124- Seyyidüna Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazreci [r.a.n]

125- Seyyidüna Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci [r.a.n]

126- Seyyidüna Sa'd ibn-i Ubade el-Hazreci [r.a.n]

127- Seyyidüna Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi [r.a.n]

128- Seyyidüna Sa'd ibn-i Osman el-Hazreci [r.a.n]

129- Seyyidüna Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi [r.a.n]

130- Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazreci [r.a.n]

131- Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsi [r.a.n]

132- Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazreci [r.a.n]

133- Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi [r.a.n]

134- Seyyidüna Selît'ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

135- Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazreci [r.a.n]

136- Seyyidüna SUleym ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

137- Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

138- Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazreci [r.a.n]

139- Seyyidüna Simak ibn-i Sa'd el-Hazreci [r.a.n]

140- Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri [r.a.n]

141- Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri [r.a.n]

142- Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsi [r.a.n]

143- Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazreci [r.a.n]

144- Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci [r.a.n.]

145- Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

146- Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri [r.a.n]

147- Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazreci [r.a.n]

148- Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazreci [r.a.n]

149- Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazreci [r.a.n]

150- Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri [r.a.n]

151- Seyyidüna Şüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri [r.a.n]

152- Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsi [r.a.n]

153- Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri [r.a.n]

154- Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri [r.a.n]

155- Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri [r.a.n]

156- Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri [r.a.n]

157- Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci [r.a.n]

158- Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci [r.a.n]

159- Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

160- Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

161- Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri [r.a.n]

162- Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazreci [r.a.n]

163- Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazreci [r.a.n]

164- Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri [r.a.n]

165- Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsi [r.a.n]

166- Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsi [r.a.n]

167- Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazreci [r.a.n]

168- Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi [r.a.n]

169- Seyyiduna Akıl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri [r.a.n]

170- Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci [r.a.n]

171- Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri [r.a.n]

172- Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhaciri [r.a.n]

173- Seyyidüna Amir ibn-i Sa'd el-Hazreci [r.a.n]

174- Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazreci [r.a.n]

175- Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri [r.a.n]

176- Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazreci [r.a.n]

177- Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsi [r.a.n]

178- Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci [r.a.n]

179- Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi [r.a.n]

18O- Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

181- Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazreci [r.a.n]

182- Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazreci [r.a.n]

183- Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsi [r.a.n]

184- Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri [r.a.n]

185- Seyyidüna Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazreci [r.a.n]

186- Seyyidüna Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazreci [r.a.n]

187- Seyyiduna Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci [r.a.n]

188- Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazreci [r.a.n]

189- Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci [r.a.n]

190- Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri [r.a.n]

191- Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi [r.a.n]

192- Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi [r.a.n]

193- Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri [r.a.n]

194- Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi [r.a.n]

195- Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi [r.a.n]

196- Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci [r.a.n]

197- Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci [r.a.n]

198- Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazreci [r.a.n]

199- Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

200- Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazreci [r.a.n]

201- Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazreci [r.a.n]

202- Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazreci [r.a.h]

203- Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazreci [r.a.n]

204- Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri [r.a.n]

205- Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhaciri [r.a.n]

206- Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhaciri [r.a.n]

207- Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhaciri [r.an]

208- Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsi [r.a.n]

209- Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi [r.a.n]

210- Seyyidüna Abdet'el-Haşhaş el-Hazreci [r.a.n]

211- Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazreci [r.a.n]

212- Seyyidüna Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsi [r.a.n]

213- Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazreci [r.a.n]

214- Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi [r.a.n]

215- Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri [r.a.n]

216- Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazreci [r.a.n]

217- Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazreci [r.a.n]

218- Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazreci [r.a.n]

219- Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhaciri [r.a.n]

220- Seyyidüna Osman ibn-i Maz'un el-Muhaciri [r.a.n]

221- Seyyidüna el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazreci [r.a.n]

222- Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci [r.a.n]

223- Seyyidüna İsmet'übn'ül-Husayn el-Hazreci [r.a.n]

224- Seyyidüna Usaymet'ül-Hazreci [r.a.n]

225- Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazreci [r.a.n]

226- Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazreci [r.a.n]

227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazreci [r.a.n]

228- Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci [r.a.n]

229- Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhaciri [r.a.n]

230- Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhaciri [r.a.n]

231- Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhaciri [r.a.n]

232- Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazreci [r.a.n]

233- Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsi [rç.a.n]

234- Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazreci [r.a.n]

235- Seyyidüna Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazreci [r.a.n]

236- Seyyidüna Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazreci [r.a.n]

237- Seyyidüna Amr ibn'ül-Haris el-Hazreci [r.a.n]

238- Seyyidüna Amr ibn'ül Haris el-Muhaciri [r.a.n]

239- Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri [r.a.n]

240- Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri [r.a.n]

241- Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci [r.a.n]

242- Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

243- Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsi [r.a.n]

244- Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsi [r.a.n]

245- Seyyidüna Umeyr ibn'ül Humam el-Hazreci [r.a.n]

246- Seyyidüna Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazreci [r.a.n]

247- Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhaciri [r.a.n]

248- Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsi [r.a.n]

249- Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhaciri [r.a.n]

250- Seyyidüna Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci [r.a.n]

251- Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsi [r.a.n]

252- Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhaciri [r.a.n]

253- Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazreci [r.a.n]

254- Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazreci [r.a.n]

255- Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

256- Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazreci [r.a.n]

257- Seyyidüna Kudame bin Maz'un el-Muhaciri [r.a.n]

258- Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci [r.a.n]

259- Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazreci [r.a.n]

260- Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazreci [r.a.n]

261- Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazreci [r.a.n]

262- Seyyidüna Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci [r.a.n]

263- Seyyidüna Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazreci [r.a.n]

264- eyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri [r.a.n]

265- Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri [r.a.n]

266- Seyyidüna Malik ibn'ud Duhşum el-Hazreci [r.a.n]

267- Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci [r.a.n]

268- Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci [r.a.n]

269- Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri [r.a.n]

270- Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı [r.a.n]

271- Seyyidüna Malik ibn-i Mes'üd el-Hazreci [r.a.n]

272- Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi [r.a.n]

273- Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsi [r.a.n]

274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci [r.a.n]

275- Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazreci [r.a.n]

276- Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri [r.a.n]

277- Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsi [r.a.n]

278- Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri [r.a.n]

279- Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci [r.a.n]

280- Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri r.a.n]

281- Seyyidüna Mes'üd ibn-i Evs el-Hazreci [r.a.n]

282- Seyyidüna Mes'üd ibn-i Halde el-Hazreci [r.a.n]

283- Seyyidüna Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhaci [r.a.n]

284- Seyyidüna Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazreci [r.a.n]

285- Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazreci [r.a.n]

286- Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi [r.a.n]

287- Seyyidüna Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhaciri [r.a.n]

288- Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci [r.a.n]

289- Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci [r.a.n]

290- eyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazreci [r.a.n]

291- Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

292- Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci [r.a.n]

293- Seyyidüna Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci [r.a.n]

294- Seyyidüna Ma'bed ibn-i Kays el-Hazreci [r.a.n]

295- Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi [r.a.n]

296- Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri [r.a.n]

297- Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsi [r.a.n]

298- Seyyidüna Ma'kıl ibn-i Munzir el-Hazreci [r.a.n]

299- Seyyidüna Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci [r.a.n]

300- Seyyidüna Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci [r.a.n]

301- Seyyidüna Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri [r.a.n]

302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci [r.a.n]

303- Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

304- Seyyidüna Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri [r.a.n]

305- Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci [r.a.n]

306- Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

307- Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsi [r.a.n]

308-* Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi [r.a.n]

309- Seyyidüna Mıhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab el Muhaciri [r.a.n]

310- Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi [r.a.n]

311- Seyyidüna Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazreci [r.a.n]

312- Seyyidüna Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsi [r.a.n]

313- Seyyidüna Nu'man ibn-i Sinan el-Hazreci [r.a.n]

314- Seyyidüna Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

315- Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazreci [r.a.n]

316- Seyyidüna Nu'man ibn-i Malik el-Hazreci [r.a.n]

317- Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazreci [r.a.n]

328- Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri [r.a.n]

319- Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazreci [r.a.n]

320- Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazreci [r.a.n]

321- Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri [r.a.n]

322- Seyyidüna Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri [r.a.n]

323- Seyyidüna Hanî'bin'Niyar el-Hazreci [r.a.n]

324- Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazreci [r.a.n]

325- Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci [r.a.n]

326- Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri [r.a.n]

327- Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhaciri [r.a.n]

328- Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazreci [r.a.n]

329- Seyyidüna Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazreci [r.a.n]

330- Seyyidüna Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsi [r.a.n]

331- Seyyidüna Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazreci [r.a.n]