Besmele Kaç Defa Okunursa Nelere Şifa Olur ? ''Bismillahirrahmanirrahim''

Besmele Kaç Defa Okunursa Nelere Şifa Olur ? ''Bismillahirrahmanirrahim''

Besmele Kaç Defa Okunursa Nelere Şifa Olur
Besmele Kaç Defa Okunursa Nelere Şifa Olur

Besmele 19 harf dir. Buda Cehennem Zebanilerinin sayısına denktir.

*Kim Besmeleyi çok okur, bunu adet haline getirirse, Allah; okuyanı Zebanilerden korur.
Ayrıca okuyanın rızkını çoğaltır, dünya ve ahirette makam ve mevkisini arttırır.
(Okuyacak kişi haram yememiş ve tam bir itikat ile şüphe duymadan, kalben inanarak, abdestli olarak okuması gerekir.)
*Besmeleyi günlük hayatta dilinden hiç düşürmeyenin Allah ölüm acısını hafifletir,
kabir sorularını basitleştirir, kabir azabından korur, hesabı kolay ve zahmetsiz olur.
*Besmeleyi, kişi yatmadan abdestli olarak 21 kere okursa, o gece; şeytan, cin, insan şerrinden, yangından,
zelzeleden ve eceli gelmemişse ani ölümden emin bir şekilde uyur. Gece boyunca güven içinde olur.
*Besmele saralı birinin sağ kulağına 41 defa okunursa saralı kişi kendine gelir.
*Besmele zalim ve adaletsizlik yapan hakimin yüzüne karşı 50 defa okunursa, okuyana karşı

hakim baş eğer, hakimin şerrinden güven içinde olur.
*Besmele halis bir niyetle 70 defa yağmur yağması için okunursa yağmur yağar.
*Besmele 100 defa büyülü veya ağrı çeken birine hergün okunursa Allah büyüyü ortadan kaldırır, ağrıyı geçirir.

Bir arzusu, isteği olan Besmeleyi 113 defa cuma günü hatip mminberde iken okur ve hatible
dua eder ve isteğini talep ederse arzusu yerine gelir.
*Besmele 313 defa pazar günü güneş doğarken, abdestli olarak, kıbleye yönelerek okur ve 100 defa
Peygamber Efendimize S.A.V. salatü selam okursa; okuyanın rızkı artar ve bollaşır.
*Besmeleyi 787 defa isteğinin olması, düşmanlarından kurtulması, bir musibetin kalkması
için niyet ederek okunursa istek yerine gelir.
*Besmele oruçlu olarak 787 defa kimsenin olmadığı yerde, kıbleye yönelerek okunur ve buna
7 gün devam edilirse okuyan istek ve arzusuna kavuşur.
*Besmele 40 gün sabah namazının ardından kalkmadan 2500 defa okunursa, okuyanın kalb
gözü açılır, esrar ilimlerine vakıf olur.
*Besmeleyi günde 1000 defa okuyanın hem dünyada, hemde ahirette Allah ihtiyaçlarını yerine getirir.
*Besmeleyi hergün sabah ve gece 1000 defa okumaya devam eden; sıkıntıdan, üzüntüden ve hatta hapisten bile kurtulur.
*Besmeleyi 12000 defa okuyup, her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse, isteği yerine gelir,
ihtiyacı karşılanır.Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa besmele, 300
defa salavat getiren her işinde başarılı olur ve rızkı çoğalır, bereketlenir.
*Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup, muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde
okuyana veya niyetine okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir.
Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup 7 gün sabah güneş doğarken içilirse içen kişinin açılır, unutkanlığı gider.
40 Gün riyazet ederek, tam bir itikat ile sabah namazının ardından 2500 defa besmele okuyan kişi ilim
sahibi olur, herşeyi rüyasında görür ve bazı sırlara vakıf olur...