Bir Kişinin Evham ve Vesveseden Kurtulması için okuması Gereken Dua

Bir Kişinin Evham ve Vesveseden Kurtulması için okuması Gereken Dua

Bir Kişinin Evham ve Vesveseden Kurtulması için okuması Gereken Dua
Bir Kişinin Evham ve Vesveseden Kurtulması için okuması Gereken Dua

Eğer sürekli evham ve vesvese içindeyseniz aşağıdaki duayı ne zaman evhamlansanız ve içinize vesvese düşse 7 defa okumak içinizde ki evham ve vesveseyi dindirecektir.

Okunuşu ve Anlamı

''Amentü billahi ve rusülihi Hüve’l Evvelü ve’l Ahirü ve’z Zâhirü ve’l Bâtınü ve Hüve bi külli şey’in Aliym.''

''Öncesi ve sonrası olmayan, görünen ve görünmeyen her şeyi bilen Allâhü Teâlâ’ya ve O’nun peygamberine inandım.''

Mutsuzluk ve Huzursuzluktan Kurtaran Dualar

Eğer kendinizi sürekli mutsuz huzursuz ve hiçbir iş yapamayacak kadar bitkin ve yorgun
her şeyden vazgeçmiş hissediyorsanız aşağıdaki duayı okumak iyi gelecektir.

Duanın Okunuşu ve Meali

*Yâ imâde men lâ imâde lehu!
Ey dayanağı olmayanın dayanağı!

*Yâ senede men lâ senede lehu!
Ey birikimi olmayanın birikimi!

*Yâ zuhre men lâ zuhre lehu!
Ey gelir kabağı otaayanm gelir kaynağı!

*Yâ gıyâse men lâ gıyâse lehu!
Ey koruyucusu olmayanm koruyucusu!

*Yâ hirze men lâ hirze lehu!
Ey övünecek bir şeyi olmayanın övüncü!

*Yâ fahra men lâ fahre lehu!
Ey itibarı olmayanın itibarı!

*Yâ izze men lâ izze lehu!
Ey yardımcısı olmayanın yardımcısı!

*Yâ muîne men lâ muine lehu!
Ey dostu olmayanm dostu!

*Ya enise men la enise lehu!
Ey sesine ses verecek kimsesi,olmayanım sohbet arkadaşı

*Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente.El emmânü el eman hallisnî mine'l-huzni ve'l-keseli!
Seni tenzih ederim. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Beni mutsuzluktan ve tembellikten koru!