Bu Tesbihi Cuma Günü Okuyanın Duaları Kabul Olur

Bu Tesbihi Cuma Günü Okuyanın Duaları Kabul Olur

Bu Tesbihi Cuma Günü Okuyanın Duaları Kabul Olur
Bu Tesbihi Cuma Günü Okuyanın Duaları Kabul Olur

Bu duayı Cuma günü her hangi bir saatte yada sela ile cuma namazı arasında 200 defa okuyanın duaları makbul olur. Dünya ve ahiretii için hayırlı ve helal olna dilekleri kabul olur.

Okunacak Dua:” Lâ İlâhe illellâhü vahdehü lâ şerike leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi yedihil hayru ve hüve alâ külli şey’in kadir.

Manası: “Allah’tan başka ilah yoktur.O tekdir,ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd edilmeye layık olan O’dur. O diriltir ve öldürür. Hep diridir,asla ölmez.Hayırlar O’nun kudreti elindedir. O’nun her şeye gücü yeter.”