Bunalım, Huzursuzluk ve Nazar için Çörek Otu - Duayla Gelen Şifa

Bunalım, Huzursuzluk ve Nazar için Çörek Otu - Duayla Gelen Şifa

Bunalım, Huzursuzluk ve Nazar için Çörek Otu – Duayla Gelen Şifa
Bunalım, Huzursuzluk ve Nazar için Çörek Otu – Duayla Gelen Şifa

Çok etkili bir uygulamadır. Bunu üstünüzde taşıyabilir, yastığınızın altında evinizin bir köşesinde saklayabilirsiniz.

Huzursuzluk,Bela,Nazar Ve Kavga İçin Kara Çörek Otu

Cuma günü sela vakti 41 kara çörek otunun üstüne tek tek bir Ayetel Kürsi okuyup küçük bir kese veya bildiğimiz naylon parçasına koyup üzerinizde vaya evinizde bir köşede saklayabilirsiniz.Okumayı yapınca mümkünse kimseyle konuşmadan bitirin, kolay ve etkilidir.okumaya başlamadan önce niyetinizi belirtip başlayın..

Bunalım, Huzursuzluk ve Nazar için Çörek Otu - Duayla Gelen Şifa

Ayet-el Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.