Çok Büyük ve Yüce Bir Salavat

Çok Büyük ve Yüce Bir Salavat ilahirahmet

Çok Büyük ve Yüce Bir Salavat
Çok Büyük ve Yüce Bir Salavat

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ mines salâti şey’ün, verham seyyidenâ Muhammeden ve âle seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ miner rahmeti şey’ün ve bârik ,

ala seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin hattâ la yebkâ minel beraketi şeyün ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala Ali seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ mines selâmi şey’ün.

Fazileti:Bu azameti çok yüce olan salavatı okuyarak I fendimiz’e salavat getiren, nefs-i emmarenin elinden yakayı kurtarır. Her bulunduğu yerde ruhaniyet-i peygamberinin ve meleklerin koruma*sı altında olur. En az günde bir defa okunmalıdır.

"Ey Allah ’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ’e ve aline sonsuz rahmet et. Yine Efendimiz Muhamme'd (s.a.v.)’e ve âline salat-ü selam eyle. Allah ’ım! Muhammed (s.a.v.) ’e ve âline sonsuz bereketler nasip eyle! Allah ’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ’e ve âline sonsuz selametler bahşeyle.