Çok Değerli Bir Salavat ''Salat-ı Mücerrebe'' Ayetel Kürsi İle Okuyun

Çok Değerli Bir Salavat ”Salat-ı Mücerrebe” Ayetel Kürsi İle Okuyun

Çok Değerli Bir Salavat ”Salat-ı Mücerrebe” Ayetel Kürsi İle Okuyun

Bu salavat -ı şerifin okunuşu kısa ,söylenmesi kolay,manası ise çok geniştir.Tesir alanı anlatılmakla bitmez.

Niyete göre ve meşru olmak şartıyle ne için okunursa istenilen sonuç muhakkak alınır. Allah Teala Hazretleri’nin Cebrail Aleyhisselam aracılığı ile Allah Resulü (s..v)’ne özel olarak hediye ettiği salavat-ı şerifenin tıpkısıdır.

Bismillahi’l-Rahmani’l-Rahim

“ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

”Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin bi adedi ılmik”

Manası:
Ey Allahım ! “Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.”

İstenilen sonucun alınması için her gün okunması gereken miktar değiştirilmemeli,aşağıdaki miktarlardan biri seçilerek vird edinilmelidir. Bu miktarlar 41,100,313,1000 ve daha fazla bir rakam da seçilebilir.

İlk gece 41 kere okuduktan sonra
Arkasından 2 rekat namaz kılıp bir miktar Kur’an ( Yasin-i Şerif Okuyabiliriz ) okuduktan sonra bunların sevabını Peygamberlerin, Velilerin, Salihlerin ruhlarına bağışlayalım. Dua edelim..
Diğer günler sadece Ayetel Kursü ve Salâvat-ı Mücerrebe okuyalım !!

Önemli ve Etkili Bir Salavat

Salât-ı Mücerrebe olarak bilinen bu salâvat bir çok kişi tarafından muradlarını elde etme amaçlı okunmuş ve okuyan kişiler dilediklerine (MEŞRU) kavuşmuşlardır. Bu kuvvetli salâvatı Ayet-el Kürsi ile okursanız çok daha kuvvetli oluyor.