Çok istenilen Dilekler için Cuma Günü Bu Duayı 100 Defa Oku

Çok istenilen Dilekler için Cuma Günü Bu Duayı 100 Defa Oku

Çok istenilen Dilekler için Cuma Günü Bu Duayı 100 Defa Oku
Çok istenilen Dilekler için Cuma Günü Bu Duayı 100 Defa Oku

Cuma günü sela vakti 100 kere okuyan dileğine kavuşur Allah Teala’nın izniyle.

Sübhan-Allah ve’l-hamdü li’llahi ve la ilahe illallahu v’Allahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim.”

TESBİHİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) şöyle anlatır:
Allahu Teala arşı yaratınca meleklere onu taşımalarını emretti. Onu yüklenmek meleklere ağır geldi. Bunun üzerine Allahu Teala onlara şu emri verdi: “Sübhanallah” deyiniz. Melekler “Sübhanallah” deyince onu yüklenmek onlara hafif geldi. Ve onlar yıllar boyu “Sübhanallah” dediler.
Hz. Adem (a.s.)yaratıldıktan sonra aksırdı. Allahu Teala ona “Elhamdülillah” demesini ilham etti. Hamd edince, Allahu Teala ona şöyle buyurdu: “Yerhamukellah: Rabbin sana merhamet eder.” Hz. Adem’in cümlesini duyan melekler dediler ki: “Bu bizim için ikinci güzel ve şerefli kelimedir. Onu bırakmamız doğru olmaz.” Bundan sonra: “Sübhanallah, Elhamdülillah” demeye başladılar.
Allahu Teala Hz. Nuh (a.s.)’a halkına anlatmak üzere: “La ilahe illallah” kelime-i tevhidini söylemelerini vahyetti. Ancak bu şekilde onlardan razı olabileceğini anlattı. Bunu duyan melekler dediler ki: “Bu da güzel, şerefli bir kelime, bunu bırakmak da bize yakışmaz” Ve dualarına bunu da eklediler. Senelerce “Sübhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallah” dediler.
Hz. İbrahim’e (a.s.) Allahu Teala kurban emrini verdi. Kurban için kendisine bir koç gönderildi. Koçu görünce sevindi; “Allahu Ekber” dedi. Melekler bunu duyunca: “Bu, dördüncü güzel bir kelimedir” dediler ve dualarına eklediler. Bundan sonra hep şöyle dediler: “Sübhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber
Cebrail bunu hikaye edince Rasulullah (s.a.v.)’ın hoşuna gitti. “La havle vela kuvvete illa billahil-aliyyi’l-azim” dedi. Bunu duyan Cebrail şöyle dedi: “Bu cümleyi de öbürlerine ekle. İsrafil (a.s.) Peygamber Efendimize (s.a.v.) geldi ve şöyle dedi: “Ya Muhammed (s.a.v.), bir kimse Sübhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber. vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyi’l-azim.” tesbihinibir defa okursa Allahu Teala ona beş haslet ihsan eyler:

1. Allah onu çok zikreden zümre arasına yazar.
2. Gece ve gündüzde kendisini zikredenlerin en faziletlisi eyler.
3. Bu tesbihler, onun için cennette dikili ağaçlar olur.
4. Bu tesbihler, o kimsenin günahlarını döker. Tıpkı bir ağacın kuru yapraklarını döktüğü gibi.
5. Allahu Teala onu gözetir. Allahu Tela bir kimseyi gözetirse ona azab etmez.

Alıntıdır