Çok Önemli 19'lu Hacet Duası Terkipleri

Çok Önemli 19'lu Hacet Duası Terkipleri

Çok Önemli 19’lu Hacet Duası Terkipleri
Çok Önemli 19’lu Hacet Duası Terkipleri

ÖZEL BİR 19'LU HACET DUASI

Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talepleri olanlar için son derece tesirli bir duâ formülü vermek istiyorum bu bölümde de.

Bu duayı tatbik eden pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına nâil oldular, bunlara yakından şâhidim!

Yalnız şunu kesinlikle ifade edeyim. Haksız yere, başkalarına zulûm için, ya da kötü amaçlı olarak bu formül tatbik edilirse; bunu yapanın asla başı belâdan kurtulmaz; ettiği ters dönüp kendisini vurur.

Şimdi dua şeklini yazıyorum.

Önce şu altı Allah ismini iyice ezberleyelim:

-FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

Beş vakit namazın farzının arkasından 19 harfli bu altı isim her gün okunacak, 19’ar defa. Evvelinde 10 defa "ALLAHÛ EKBER" denildikten sonra!

19. günden sonra, herhangi bir şekilde sıkıntın olduğu takdirde bu isimlere ilâveten şu âyet-i okuyacaksın her defasında. Yani şöyle:

-Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun. Seyec'alullâhe bâ'de usrin yusra."

Bu metin 19 defa tekrar edilecek beş vakit namazın farzının arkasından, 19 gün süre ile.

Âyetin mânâsı da şudur:

-“Allah, her güçlüğün arkasından bir kolaylık verir!" (65-7)

Eğer talebiniz, sıkıntıdan kurtulmak değil de daha başka ise, o takdirde, yukarıda yazdığım âyet-i kerîme yerine yine 19’ar harfli olan, konusuna göre, şu âyet-i kerîmeleri okuyabilirsiniz:

İlim için:

Yuallimeküm kitabe vel hikmete

Fetih için:

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
Asâallâhu en ye’ti bilfethi
Vec’âllena min ledünke nasiyra

Düşmanına gâlib gelmek için:

İnne hızballahi hümül gâlibûn
El hükmü lillahil âliyyül kebîr

Düşmanından korunmak için:

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
Hasbünallâhu veni’mel vekîl
Ni’mel mevlâ veni’men nasıyr

Rızık genişliği için:

Ve terzuku men teşâ bigayri hisab
Ve â'tednâ leha rızkan kerîma İnnallâhe huvel ganiyyül Hamîd

Allahu Teâlâ, hepimizi bu verilen DUA nimetini değerlendirebilenlerden eylesin.

Amin.