Çok Tesirli Her Türlü Murat için ''Ya Samed'' esması

Çok Tesirli Her Türlü Murat için ''Ya Samed'' esması

Çok Tesirli Her Türlü Murat için ”Ya Samed” esması
Çok Tesirli Her Türlü Murat için ”Ya Samed” esması

Her gün 66 defa İhlas Süresi okunup ardından da 134 defa ” Yâ Samed celle celalühü” ismi şerifini okuyan kimsenin her türlü muradı hasıl olur.Ayrıca bu zikre devam eden kimse ömür boyunca geçim sıkıntısı çekmez.Allah’ın izin ve yardımıyla.

Her namazdan sonra 134 defa “Ya Samed celle cellaühü ” zikrine devam eden hiç kimseye muhtaç olmaz.

Her gün 66 ihlas Suresi
134 defa Ya Samed