Cuma Gecesi ve Cuma Günü Çekilmesi Faydalı Esmalar Ve Zikirler

Cuma Gecesi ve Cuma Günü Çekilmesi Faydalı Esmalar Ve Zikirler

Cuma Gecesi ve Cuma Günü Çekilmesi Faydalı Esmalar Ve Zikirler
Cuma Gecesi ve Cuma Günü Çekilmesi Faydalı Esmalar Ve Zikirler

YA ALLAH(c.c):1000 defa okunursa ilahi lutfa erer,her konuda Allah’tan yardım görürsün

YA GAFFAR:(c.c):Cuma namacından sonra 100 defa okunursa,günahlar afolunur.içinde bulunduğun zorluklar kolaylaşır.Kızğınlıklar ve öfkeler gider.

YA RAFİU:(c.c):Cuma gecesi 440 defa konursa,halk arasında heybetli ve sözü dinlenir olunur.

YA BASİR(C.C):Cuma namazından sonra 100 kere okuyanın basiret gözü açılır.Sözü ve fikri düzğün olur.Çok okuyanda göz rahatsızlığı görülmez.

YA VELİYYÜ(C.C):Cuma gecesi 1000 defa okuyan kimse veliyullahdan olur.İşleri kolaylaşır.

YA MUHSİ(C.C):cuma gecesi 1000 defa okuyanı Cenab-ı Hakk hesap ve azaptan korur.

YA DARR(C.C):her cuma gecesi “YA DARRU CELLE CELALÜHÜÜ” 100 kere okuyan kimsenin vucudu afiyette olur.Kavmine yakın olur.