Dileğin Olması için Okunacak Dua

Dileğin Olması için Okunacak Dua
Dileğin Olması için Okunacak Dua

Dileğin okunması için okunacak dua

“Allâhümme yâ mufettihal ebvâb, yâ musebbibel esbâb, yâ mukallibel kulûbi vel-ebsâr, yâ delîlel mütehayyirîn, yâ ğiyâsel müsteğîsîn. Tevekkeltü aleyke yâ Rabbi ve fevvedtü emrî ileyke yâ Rabbi. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaînet-tayyibîn.”

Anlamı :
“Ey kapıları açan sebepleri hazırlayan, kalpleri ve gözleri döndüren, yolunu şaşıranlara yol gösteren, yardım isteyenlere yardım eden Allah’ım. Sana tevekkül ettim ey Rabbim, işimi Sana havale ettim ey Rabbim. Kuvvet ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah’ındır, O’nun tarafındandır. Allah’ın rahmeti Hz. Muhammed’in, ailesinin ve ashabının hepsinin üzerine olsun.”

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء

Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Not : Özellikle sabahları 100 defa aynı niyetle okunmasında büyük isabet vardır.