Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi ( Duanın Kabulü )

Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi ( Duanın Kabulü )

Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi  ( Duanın Kabulü  )
Dua ile ilgili Bilinmesi Gerekenler Dua Rehberi
( Duanın Kabulü )

DUANIN KABÛLÜ VE İNSAN HAYATINA ETKİSİ

Duanın İnsan Hayatına Tesiri


Dua; mü’minin kendini Allah’a yaklaştırmak için yaptığı
bir çaba, psikolojik bir rahatlık, huzur ve mutluluk
kaynağıdır.
Dua; mü’minin Rabbi ile irtibatını sağlar, Allah’a olan
inancını ve güvenini pekiştirir, sıkıntılı ve darlık zamanlarında
bir ümit ve sığınak olur, insanı yalnızlık hissinden
kurtarır.
Dua; maddî hastalıklara zemin hazırlayan stres, sıkıntı
ve dertleri yok eder, psikolojik ve ruhsal hastalıklara ilaç
olur, maddî hastalıkların iyileşmesini hızlandırır.
Dua; insanı görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden
korur, insanın hayır ve hasenat yapmasına vesile
olur, alçak gönüllü olmasını sağlar, insana kulluğu hatırlatır
ve onu yüce Allah’ın gazabından korur.
Dua; insanın yalnızlığını giderir, insana dert ortağı
olur. İnsan ancak gücünün yettiği işleri yapabilir ve sıkıntıların
üstesinden gelebilir, fakat gücünü aşan konularda
zorlanır. Bu zorluk insana acziyetini, kulluğunu ve Rabbini
hatırlatır, O’ndan yardım istemeye yöneltir.
Zorlukları yenme ve işlerde başarılı olmanın yolu duadan
geçer. Pek çok insanın başarısının arkasında ağzı dualı
insanların / anne-babanın hayır duası vardır. Birçok sıkıntı
ve başarısızlığın arkasında zulüm ve mazlumun bedduası
vardır.

Dünya nüfusunun yoğunluğuna rağmen birçok insan,
yalnızlıktan şikayet eder. Fertler arasındaki iletişim zayıflığı,
sevgi yetersizliği, komşuluk ve arkadaşlık bağlarının
kaybolması sebebiyle insanlar, birbirlerine yabancılaşmış-
tır. “Ferdîleşme” olarak adlandırılan bu olgu, bireylerin
hayata bakışlarını olumsuz etkiler. Böylece insan, kalabalıklar
içinde yalnızlık çeken bir varlık konumuna düşer.
Bu nedenlerle stres, gerilim, sıkıntı ve yalnızlığın sonucu
depresif ” hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Endişe,
güvensizlik, trafik sıkışıklığı, ulaşım zorluğu, iş hayatındaki
rekabet, gelecek hakkındaki belirsizlik ve geçimsizlik
gibi olgu ve kaygılar, kişinin ruh hâlini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu tür bunalım ve çıkmaza giren bir kısım
insanlar, olumsuz eylem ve davranışlara, sakinleştirici ve
uyuşturucu maddelere yönelmektedir. İşte bu gibi durumlarda
insandaki Allah ve ahiret inancı ön plana çıkar; sabır,
irade, azim, çalışma, tevekkül ve dua gibi dinî değerler, insanları
zorluklara karşı motive eder, psikolojik rahatlama
sağlar, yalnızlık hissini ortadan kaldırır, manevî güç verir.
Dua; mü’minler için manevî bir sığınaktır, yardım, moral
ve güç tazeleme kapısıdır. Bu itibarla dua, müslümanın
hayatının ayrılmaz bir parçasıdır, gecesinde ve gündüzünde,
evinde ve iş yerinde gönlü ve dili hep duadadır müslümanın.
Duası kabul olan kullar arasına girebilirse insan,
dünya ve ahiret mutluluğuna ermiş demektir.
Sahabeden Hz. Enes’in bildirdiğine göre; “Dua eden
mü’minin en az üç kazanımı olur: İstediği hemen verilir veya
günahı bağışlanır veya sevabı ahirete bırakılır
.

Peygamberimiz (s.a.s.) de şöyle buyurmuştur:

Dua eden bir mü’minin; günah olan bir şeyi istemedikçe
veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe, Allah ya
onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kö-
tülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahlarını siler
.”