Dünyadaki Bütün Hastalıklar Hastalar için Şifa Duası

Dünyadaki Bütün Hastalıklar Hastalar için Şifa Duası

Dünyadaki Bütün Hastalıklar Hastalar için Şifa Duası
Dünyadaki Bütün Hastalıklar Hastalar için Şifa Duası

Hastalıklardan Kurtaran Şifa Duası :

"Allahümme Rabbe'nnâsi müzhibe'l ye'si işfi en-te'şşâfi lâ şâfi illâ ente işfi şifâen lâ yuğâdiru seka-men."

Manası: "Ey insanların Rabbi ve bütün ıstırapları gideren yüce Allah'ım! Senden başka şifa verecek yoktur; yalnız Sen şifa verirsin. Ona hastaya veya bana) öyle bir şifa ver ki, üzerinde (hastada veya bende) hastalığın en ufak izi bile kalmasın."

Şifa İçin: Her gün,bir bardak suya (298) kere ” Ya Rahman Celle Celalühü “ okuyup içen hasta,Allahü Teala’nın izniyle Şifa bulur.

Ruh ve sinir hastalıları için, her gün (90) kere ” Ya Melik,Ya Kuddüs Celle Celalühü “ zikrine devam eden kişiler en kısa zamanda şifa bulurlar.

Her Türlü Dertten Kurtaran Esma: Sabah Namazından sonra 137 kere “Ya Mü’min Celle Celalühü” zikrine devam eden,maddi ve manevi her türlü dertten kurtulunur. Duaları kabul olur.

Her gün 1 bardak suya ” 137 kere Ya Mü’min Celle Celalühü” okuyup içen her türlü hastalıktan korunur.

5 vakit namzadan sonra 137 kere ” Ya Mü’min Celle Celalühü” zikrine devam edenlerin kalpleri imanla dolar,her türlü evham ve kötü alışkanlıklardan kurtulur.

Hastalığın Allah'ın İzniyle Sıhhate Dönüşmesi Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine:

112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"

3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.

"Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur.

ŞİFA DUA'sı:Allahümme Rabbe’nnâsi müzhibe’l ye’si işfi ente-’şşafi lâ şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru sekamen.

MANASI: “Ey insanların Rabbi ve bütün ıstırapları gideren Yüce Allah’ım! Senden başka şifa verecek yoktur; Yalnız Sen şifa verirsin. Ona (hastaya veya bana) öyle bir şifa ver ki, üzerinde (hastada veya bende) hastalığın en ufak bir izi bile kalmasın.”