Düşmanı Etkisiz Hale Getiren - Zararsız Kılan Etkili Bir Dua

Düşmanı Etkisiz Hale Getiren - Zararsız Kılan Etkili Bir Dua

Düşmanı Etkisiz Hale Getiren – Zararsız Kılan Etkili Bir Dua
Düşmanı Etkisiz Hale Getiren – Zararsız Kılan Etkili Bir Dua

Düşman ve zalim etkisiz hale getirmek,zarar ve ziyanından korunmak için. (73) defa “Fil süresi” okunacak. Fakat her (10) “Fil süresi ” okumada aşağıdaki dua ve ayetler 1 defa okunacaktır. Son 3 Fil süresinden sonra 1 defa daha dua okunur.

Bu şekilde okunan dua hürmetine düşman ters yüz edilecektir.(Minnetür R.314)

FİL SURESİ

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
2- Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
3- Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
4- Termîhim bihicâratin min siccîl
5- Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Her (10) Fil süresinden sonra okunacak dua ve Âyetler.

Allâhümme antel hâdırul mühıytu bi meknûnâtid damâiri.Allâhümme azzibiz zâlime ve kallil nâsırahü ve entel muttaliul âlimü.Allâhümme inni fülânen zalemeni ve esâe ileyye ve lâ yeşhedü bizâlike ğayruke.Allâhümme ente melkühü fe ehlikhü.Allâhümme serbilhül hevâne.Allâhümme kammıshü kamisar ridâ.Allâhümmaksıfhü(7 defa) Allahümmahfıdhü(2 kere) Fe ehazehümüllah,innehü kaviyyün şedid.Ve innâ alâ zehâbin bihi.Ve hıyle beynehüm ve beyne mâ yeştehûn.Ve kadimmâ ilâ mâ amilü min amelin fecealnâhü hebâen mensûrâ.Tüdemmiru külle şey’in bi emri rabbiha.La asimel yevme min emrillâh..Fe kutıa dâbirul kavmillezine zalemü vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.”