Düşmanın Şerrinden Muhafaza için Dua - Muhafaza Koruma Duası

Düşmanın Şerrinden Muhafaza için Dua - Muhafaza Koruma Duası

Düşmanın Şerrinden Muhafaza için Dua – Muhafaza Koruma Duası
Düşmanın Şerrinden Muhafaza için Dua – Muhafaza Koruma Duası

DÜŞMAN ŞERRİNDEN HALÂS İÇİN HER SABAH YEDİ DEFA OKUNACAK DUÂ
muhafaza duası

(Bismillâhhirrahmanirrahîm:

(Allâhummâhrüz bihırzikudretike min keydila’dâi, vehallisnî bimennike an sûikasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kahirine ve zulmizzâlimîne ve keydil ümerâil hâsidîne ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdülillâhi Rabbi’l âlemine.)

Allah’ım, düşmanların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkiyanın/teröristin kötülüklerinden beni muhafaza etmeni diliyorum. Kahredicilerin şerrinden Sana Sığınırım. Zâlimlerin zulmünden ve kasetçilerin hasedinden Sana sığınırım, eşkıyanın/teröristin ve müfsitlerin ve kötü kimselerin fenalıklarının şerrinden Sana sığınırım, Alemlerin Rabbine hamdü senâ ederim.
Düşmanların şerrinden korunmak için okunacak bu duâ tecrübe edilmiş duâlardandır. Zalimlerin zulmünden ve eşkıyaların baskınından korunmak için bu duâ okunmalıdır. Büyüklerimiz bu duâyı bu gibi önemli hadiseler anında okumuşlar ve Hakka sığınmışlardır