El-Kebir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kebir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Kebir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Kebir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Kebir

Mutlak büyük

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O, gaybı da, müsahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir." (Ra'd, 9)
"Doğrusu Allah Yücedir, büyüktür." (Nisa, 34)
"Gerçekten Allah, Yücedir, büyüktür." (Hacc, 62)
"Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür." (Lokman, 30)
"O, çok Yücedir, çok büyüktür." (Sebe, 23)

"Artık hüküm, Yüce, büyük olan Allah'ındır." (Mumin, 12)

O, her şey kendisinden daha küçük olan ve hiçbir şekilde, hiçbir çerçeveye sığdırılamayan tek ve biricik büyüktür.
Mevla'nın büyüklüğü hudutsuzdur. Kendisinden başka O'nu bilen kimse yoktur. O'nun büyüklüğünü anlayamayız. Ancak yarattığı şeylerin ne kadar büyük olduğunu düşünürsek O'nun büyüklüğünü anlamış oluruz.

Kebir, büyüklük sahibi demektir. Büyüklük, zatın kemale kavuşmasından ve varlığının mükemmel oluşundan ibarettir. Bu yalnız Allah için geçerlidir.

Bu sıfat mutlak olarak sadece Allah'a mahsustur. Yaratıklar için sadece mecazi olarak kullanılabilir.

Havas ve Esrarı

El-Kebir ism-i şerifi, insanların gözünde heybet ve azametli görünmek ve kimsenin kendisine karşı gururlanıp kibirlenmemesi için, "Ya Kebir Celle Celalühü" diyerek 232 kere okunur.
Borçlu kişi, El-Kebir ism-i şerifni çok okursa, inşallah borçtan kurtulur ve rızkı geniş olur.
Kim bulunduğu mevkiden azledilirse, El-Kebir ism-i şerifini 7 gün 1000'er adet zikrederse yerine gelir. Zikrine devam eden zahir ve batın alemde büyük olur.
El-Kebir ism-i şerifi, herhangi bir yemek üzerine okunur ve yemek araları bozuk olan karı-kocaya (eşlere) yedirilirse; inşallah araları düzelir.