Esma-ül Hüsna'da 27.isim olan El Aziz Esmasının Fazileti

Esma-ül Hüsna'da 27.isim olan El Aziz Esmasının Fazileti

Esma-ül Hüsna’da 27.isim olan El Aziz Esmasının Fazileti
Esma-ül Hüsna’da 27.isim olan El Aziz Esmasının Fazileti

ESMA-I ERBEIYN-I İDRISIYYE

Yirmiyedinci İsim:

Yâ azîzül menîul gâlibü alâ cemîıl emrihi felâ seye yuâdilüh.

Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Aziz» dir. İzzet ve şeref sahibi demektir. Allahü zülcelâlin zâtı ecellü âlâsı azizdir.

Manâsı:

Ey Aziz zülcelâl! Zâtı izzu celâlin misal-sizdir. Seha hususunda zâtına vusul müyesser değildir. Ki; celâli izzetin men eder. Cümle âlemden müstağni padişahı lâyezalsın. Her ne emrin olursa hükmü fermanın üzere kuvvet, güç ve mutlak galibsin. Bütün mümkünatı mücerredat ve mümtezacatı mukadderat mağlub, mahkûm ve her an şiddetli ihtiyaçla muhtaçlardır. İzzü kemal rububiyetin şeylerden bir şeye benzemez. Ve zâtı celâli izzetine bir şey muadil ve mümasil olmaz. Aziz züintikamsın. (C.C.).

Havass ve Esrarı :

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
Her kim bu şerefli ismi günde 112 kere zikir etse; insanlar arasında muazzez ve mükerrem olur.
Hasüı kelâm Aziz ismini zikir edinse aziz olur. Fakat aziz olduğunda yaratılmışların üzerine galebe zuhur eder. O galebeyi Allah Teâlânın razı olacağı hususlara sarf etmek gerekdir.
Bir kimse bu ismi (duayı) okumağa devam etse; asla fakirlik görmez.