Başı Meshederken Okunacak Dua     Türkçe Okunuşu: Allahumme gaşşinî birahmetike ve enzil aleyye min berekâtike ve ezillinî tahte arşike.