Arafat’ta Okunacak Dua  Allâhumme lekel hamdu kellezî tekülu. Allâhumme leke salâtîve nusukî ve mahyâye ve memâtî ve ileyke meâbî veleke Rabbî turâî. Allâhumme innî eûzü bike min azâbil kabri ve vesvesetissadri ve şetâtil emri. Allâhumme innî eûzü bike min şerri mâtecidu bihirrîhu.