Arafat’ta Okunacak Dua

Arafat’ta Okunacak Dua 

Arafat’ta Okunacak Dua
Arafat’ta Okunacak Dua

Allâhumme lekel hamdu kellezî tekülu. Allâhumme leke salâtîve nusukî ve mahyâye ve memâtî ve ileyke meâbî veleke Rabbî turâî. Allâhumme innî eûzü bike min azâbil kabri ve vesvesetissadri ve şetâtil emri. Allâhumme innî eûzü bike min şerri mâtecidu bihirrîhu. 

Arafat’ta Okunacak Dualar Türkçe Anlamı

“Allah’ım, (sana dua edip söyleyen) kimsenin dediği gibi Sana hamd olsun. Allah’ım, namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm Sendendir ve Senin içindir, varışım da Sanadır. Sen benim Rabbimsin, beni görüyorsun. Allah’ım, kabir azabından, göğüs darlığından ve çeşitli irade zayıflığından Sana sığınırım. Allah’ım, rüzgarın gelen şerli kısmından da Sana sığınırım.”

Yukarıdaki dua Arafat’ta okunan dualardan birisidir. Bu duadan başka daha birçok çeşitli dualar vardır. Arafat mahalli duaların kabul olduğu ve dileklerin geçerli bulunduğu bir yerdir. Ona Arafat denilmesinin birçok hikmetleri vardır.

Bugün insanların ibadet ve taam ile Cenab-ı Hakk’a yaklaştıkları bir gündür. Bugün kul, anadan doğmuş gibi günahsız olabilecek bir fırsata kavuşmuş demektir.

Arife Vakfesi’ne durmak için, bütün dünyanın ücra köşelerinden toplanan büyük ve küçük, fakir ve zengin, efendi ve köle (hizmetçi), alim ve cahil, kadın ve erkek, yalın ayak baş açık bir şekilde beyaz ihramlar içinde, kabirlerinden çıkıp mahşer yerinde toplanmışlardır. Herkes malından, canından, evlat ve ailesinden ayrılmış, “Nefsi nefsi (Nefsim nefsim)” diye dua ederek, merhamet ve mağfiret-i ilahiye huzurunda boyunlarını bükerek, “Lebbeyk Allâhumme leb- beyk” feryadını kaldırmaları ile temsil edilen kıyamet gününden her şahsın akıllanmış (mütenebbih) ve uyanık bulunması sır ve hikmetine binaen, Arife Günü hac vazifelerinin en büyüğünden sayılmıştır.

Arafat’a çıkmayan kimse hacı olamaz. Orada en az bir saat kadar bulunmalıdır. Ancak bu vesile ile hacı olmuş olabilecektir. Onun için Arafat’ta yapılan dualar reddolunmaz, ancak sağlam itikat lazımdır.