Her Meşru Dileğin Kabulü için Denenmiş Etkili Dua Kaside-i bürde Beyti. Meşru bir dilek için çok tecrübe edilmiş bir dua;