El-Aliyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Aliyy İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımındab en yüce. En üstün ve en yüksek. Kendisinden daha büyük olmayan, yüceler yücesi.