El-Hakimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Hakim Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan