El-Hakimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hakimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Hakimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Hakimü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Hakim
Hikmet ve hüküm sahibi, yerli yerine koyan

Cenab-ı Hak buyuruyor:
"O, Aziz, Hakimdir." (Haşr Suresi, 24)
"Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Saff, 1)
Yüce Allah yegane hüküm ve hikmet sahibidir: "Kulları üzerine hikmet gereğince galebe ve tasarruf sahibidir, tedbirinde yegane hüküm ve hikmet sahibidir ve kullarının gizli hallerinden haberdardır. Allah'ın emir ve yasakları bir hikmete dayalıdır. Allah, kayıt, sınır tanımayan bilgisi sayesinde insan için neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu bilir. O halde inananlara neyi emrediyorsa onların yararına, onları nereden sakındırıyorsa, o şeyler onların zararınadır.

O, yarattığı her şeyde, yarattıklarını yerli yerine koymasında ve o yeri onun için hazırlamasında iyiliği bol olan, çok cömert, Hâkim veadalet sahibidir.

Kur'an-ı Kerim'de 97 yerde geçer.

Havas ve Esrarı

El-Hakim ism-i şerifi, ilimde ilerlemek ve sözlerinin hikmet dolu olması için, "Ya Hakim Celle Celalühü" diyerek 78 kere okunur.
Hakim ism-i şerifini "Ya Hakim Celle Celalühü" diyerek çok okuyan kimsenin kalbinde hikmet pınarları açılır. Esrarlı manaları anlar.