Enes bin Mali’in Duası “Allâhümme innî es’eluke bienne leke’l-hamdu ve lâ ilâhe illâ ente’l-mennâu yâ hannâu yâ mennâu yâ bedî’a’s-semâvâti ve’l-ardı yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ hayyu yâ kayyûmu ve sallallâhu subhânehû alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin vakdı hâcetî birahmatike yâ erhame’r-râhimîn.”