Enes bin Mali’in Duası

Enes bin Mali’in Duası

Enes bin Mali’in Duası
Enes bin Mali’in Duası

Allâhümme innî es’eluke bienne leke’l-hamdu ve lâ ilâhe illâ ente’l-mennâu yâ hannâu yâ mennâu yâ bedî’a’s-semâvâti ve’l-ardı yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ hayyu yâ kayyûmu ve sallallâhu subhânehû alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin vakdı hâcetî birahmatike yâ erhame’r-râhimîn.

Anlamı :

Allah’ım Ben Senden istiyorum. Hamd, Sana mahsustur. Sen, istemeden veren, bol bol ihsan edensin. Ey yerleri gökleri yaratan! Ey celal ve ikram sahibi olan! Ey ebedi hay ve kayyum Allah’ım! Muhammed’in ve onun al ve ashabına rahmet eyle. Hacetimi kaza et, rahmetinle beraber eyle merhametlilerin en merhametlisi!
(Mecmûâtu’l-Ahzâb: 1/511)