Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Tevvâb Tövbeleri kabul eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.” (Bakara, 37)