Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Tevvâb

Tövbeleri kabul eden

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır." (Bakara, 37)

"Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister." (Nisa, 27)

"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şura, 25)

"O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden." (Mümin, 3)

"Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir." (Tevbe, 118)

"Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz." (Nur, 31)
Allah, tevbeleri kabul eden, merhamet edendir ve hem tevbeleri kabul eden ve merhametli olan O'dur. O, o kadar merhametli bir Allah'dır ki, kulunu bir kere terkedivermekle ilel'ebed terkedivermez. Kulu dönüp tevbe ettikçe, İblis gibi ısrar etmedikçe yine bakar, yine bakar, sonsuz olarak bakar, bir oldu, iki oldu, nihayet üç oldu, "yetişir artık" demez, sayısız olarak döner bakar, çünkü çok merhametli'dir. Tevbe, esasen asla dönmek demektir. Şu halde kula nisbet edildiği zaman geçici olan günah halini bırakıp, aslî olan düzgün haline dönmek demek olur. Allah'a nisbet edildiği zaman da geçici olan öfke nazarından, aslî olan rahmet nazarına dönmek mânâsını ifade eder. Bunun için tevbenin şer'î mânâsı, kulun günahını itiraf ve ondan pişmanlık duyup, bir daha yapmamağa azmetmesi, Allah'ın da bu tevbeyi kabul ile günahı mağfiret etmesi diye açıklanır.

Kulun tövbesi tekerrür ettikçe Tevvab olan Allah Teala'dan da kabulü tekerrür eder.

Bilinmelidir ki, bilgisizlikle, kasten veya sehven işlenen hiçbir günaha tam bir kararlılıkla dönmemek, tevbenin temel esasını oluşturur. Bu yüzden her ne surette olursa olsun günahtan tevbe etmek fazrdır.

Şunu bil ki, her günahtan tevbe edilebiir Tevbe eden günahkar kul, sanki hiç günah işlememiş gibi olur.
Tevbeler, ölüm anına kadar kabul edilmektedir. Bireysel olarak her insanın can çekişme anı gelmeden yapacağı tevbe kabul olunur. Genel olarak herkes için tevbe, Hz.Peygamber'in haber verdiği ve Kur'an'ın işaret ettiği alametler ortaya çıkmadıkça kabul olunur.
Resulullah (s.a.v) buyuruyor.
"Allah, güneş henüz batıdan doğmadan önce tevbe edenin kimsenin tevbesini kabul eder. "
"Ey insanlar! Rabbinize tevbe edin. AIIah kasem olsun ben Rabbim Tebârek ve Teâlâ hazretlerine günde yüz kere tevbe ederim.

Havas ve Esrarı

Et-Tevvab ism-i şerifi, günah işlemekten kurtulmak, rızkın geniş ve kazancının bereketli olması için, "Ya Tevvab Celle Celalühü" diyerek 409 kere okunur.
Duha namazının ardından Et-Tevvab ism-i şerifi, 360 kere "Ya Tevvab Celle Celalühü" diyerek okuyanın tevbesi kabul olur.
Zalime karşı Et-Tevvab ism-i şerifi, 10 kere "Ya Tevvab Celle Celalühü" diyerek okuyan zulümden kurtulur.